top of page

De Volkier Bentinck Massagetherapie is één van massagevormen op antroposofische grondslag. Deze massage werd ontwikkeld door Volkier Bentinck (1912-2007). Met deze massage wordt het lichaam geactiveerd zelf weer een nieuwe balans te zoeken tussen de bewustzijnsprocessen en levensprocessen. 

Anders gezegd: Een balans zoeken tussen de bovenpool (zenuw-zintuig systeem) en de onderpool (stofwisseling-ledematen systeem). Het ritmische systeem (hart-longen) is evenwicht-scheppend en van nature gezond. Het kan wel in de verdrukking komen, als een van de polen overheerst.

Evenwicht tussen vitaliteit en bewustzijn  

In de bovenpool heerst rust, afbraak, bewustzijn, licht, is het koel. In de onderpool daarentegen is het warm, duister, beweging, opbouw. Kortom, hier is een hoop gedoe. Je kan je voorstellen, dat als de werking van de onderpool te veel naar boven door werkt, dat je b.v. in het hoofd veel gedoe krijgt. Chaotische gedachten en concentratieproblemen kunnen dan het resultaat zijn. Je kan de boel niet meer overzien en uiteindelijk moeilijk tot handelen komen. De onderpool kan versuffend werken op de bovenpool. Vermoeidheid is het gevolg.

Ook hoofdpijnklachten kunnen hierdoor veroorzaakt worden. Het niet door kunnen slapen of te vroeg wakker worden is ook een teveel aan onderpool-krachten. Als de duistere onderpool-krachten te sterk inwerken op de licht-brengende bovenpool, dan kan dit een oorzaak van depressies zijn.

Ook de bovenpool kan teveel overheersen. Dat zie je nu al bij veel jonge kinderen. Zij hebben moeite met slapen, vooral het inslapen is een groot probleem. Soms zelf pesterig zijn naar andere kinderen. Er zijn weinig reserves. Ook bij volwassenen komen inslaapproblemen voor, prikkelbaarheid en maagklachten. Te weinig opbouw en hierdoor te weinig vitaliteit.

Hoe gaat de massage in zijn werk? Door middel van de massagegrepen werk je reducerend (terugbrengend, snoeiend) op de pool die teveel overheerst. Je merkt dan al snel dat de pool, die te zwak was, meer ruimt krijgt. Vergelijk het met een roos, die vakkundig gesnoeid wordt, weer grotere, ruikende rozen gaat geven. Er ontstaat een nieuw evenwicht. Beide tegenoverliggende polen kunnen in harmonie hun werk doen en het middengebied krijgt meer ruimte. Er komt kracht vrij om oude gewoontes op lichamelijk en emotioneel niveau te veranderen. Bij veel mensen, die behandeld zijn met de massage, hoor je dat ze in hun kracht komen te staan. Zij komen meer bij zichzelf en krijgen zicht op de missie in hun leven.

Hoe ziet het er praktisch uit? De massage wordt, indien enigszins mogelijk, in een serie van minimaal zeven aaneengesloten weken gegeven. Bij de eerste afspraak vindt er vóór de behandeling een intake plaats. Na elke behandeling is het raadzaam om zo min mogelijk activiteiten in te plannen. Zo kan de behandeling het beste inwerken. Om het inwerken van de massage te verbeteren, zal er, afhankelijk van de kant die gemasseerd wordt, actief of passief gerust worden. Aansluitend aan een beenmassage zal de patiënt actief rusten, oftewel een kleine wandeling maken. Tegengesteld hieraan zal er na een arm/hoofdmassage passief worden nagerust.

Bij welke thema’s/klachten wordt de massage onder andere toegepast?

· Vitaliteit en vermoeidheidsproblemen,

· Spierspanningen,

· Angsten,

· Ontwikkelingsvragen,

· Overgangsklachten,

· Depressieve klachten,

· Slaapproblemen (zowel bij kinderen als volwassenen),

· Migraine,

· Maagpijn,

· Als je geen overzicht meer hebt,

· Als je wilt opruimen,

· Rouwverwerking

· Enz. enz.

bottom of page