top of page

 Ritmische inwrijvingen volgens Wegman/Hauschka.

Binnen de antroposofische geneeskunde neemt de uitwendige therapie een belangrijke plaats in. De uitwendige therapie is een medicamenteuze therapie en bestaat uit ritmische inwrijvingen, badtherapie en applicaties. Het medicijn kan gegeven worden in de vorm van etherische olie, plantenolie, kruiden aftreksels of een minerale substantie. De huid wordt gezien als een waarnemingszintuig. De huid werkt als het ware als een spiegel; hij neemt de kwaliteit van de aangebrachte substantie waar en het organisme reageert hierop. Om deze zintuigfunctie van de huid te stimuleren is het belangrijk dat de behandeling in rust wordt gegeven. Na de inwrijving volgt een rustperiode, waarbij de wakkere zintuigen, zoals de ogen en de oren, zo min mogelijk worden geprikkeld. De huid kan zo beter de aangeboden substantie waarnemen.

De olie wordt in een ritmische wrijfbeweging op de huid aangebracht.

De behandeling bestaat uit een serie van ongeveer 7 á 12 inwrijvingen. U gaat liggen op een wollen deken waarover een flanellen laken ligt. U wordt hiermee als het ware 'ingepakt'. Deze behandeling wordt ook wel 'pakking' genoemd. De inwrijving begint bij de rug en gaat dan via armen, borst, buik, onderbenen, bovenbenen, als laatste naar de voeten. Tijdens de inwrijving wordt alleen dat lichaamsdeel ontbloot, dat ingewreven wordt. Hierdoor gaat er geen warmte verloren. Na de inwrijving rust u ongeveer 30 minuten na, zodat de substantie in alle rust waargenomen kan kan worden. Kinderen lees ik in de rustperiode een verhaaltje voor. De substantie werkt nog zeker 24 uur door. Het is daarom belangrijk dat u zich na de behandeling 24 uur niet doucht.

Welke klachten kunnen behandeld worden?

Vooral klachten die veroorzaakt worden door een tekort aan omhulling, uitputting of “warmte-gebrek”. Bij angst, depressie, rouwverwerking, oververmoeidheid, burn-out, slaapproblemen, reuma, ter ondersteuning bij kankertherapie, diabetes mellitus, hyperventilatie, stofwisselingsproblemen, zwangerschap, palliatieve zorg en nog veel meer.

Uitwendige therapie kan een uitkomst zijn in alle leeftijdsfasen.

Effect van de behandeling

Door de ritmische inwrijvingen en de voorgeschreven substantie, kunt u zich meer bewust worden van uw lichaam. Er ontstaat een betere verbinding met uw lichaam. Hierdoor kan u beter aanvoelen waar u grenzen liggen, pijn beter hanteren en beter en dieper slapen. Kortom, men kan een algemeen gevoel van welbehagen verkrijgen.

De behandeling is erop gericht om het zelfgenezend vermogen te ondersteunen en te versterken.

bottom of page